Ana Sayfa   
Doğa ve Kültür Köyü
 

Kastamonu Doğa ve Kültür Köyü Projesi Merkez Budamış Köyü 1280 no’lu parsel üzerinde 80.274,47 m2’lik alanda şehir merkezine 12 km mesafede yapımı planlanan bir açık hava müzesidir.

Doğa ve Kültür Köyü Projesinin genel amacı Kastamonu ilinde ve yakın çevresinde sürdürülebilir kültürel turizmin gelişimine katkı sağlamaktır.Bu amacın bileşenleri ise; türünün tek örneği olarak çevre ilçelerdeki ayakta kalmış ahşap yapıların yerinden alınarak yada yeniden aynı planda bu mekanda inşa edilerek turizme sunulması ,ilin mimari yapı kültürünü ve doğal tabiat varlıklarını temsil etmesi, kentin turizm ekonomisine ivme kazandırmak için fiziksel altyapıyı yaratmasıdır.

Bu proje Avrupa Birliği, Merkezi Finans İhale Birimi, Devlet Planlama Teşkilatı ve Valilik destekli olarak gerçekleştirilecektir. Samsun Kastamonu Erzurum Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan TR 0305.02/SSI/032 referans numaralı Kastamonu  DOĞA VE KÜLTÜR KÖYÜ PROJESİ ’nin  14 Şubat 2007 de yapılan ihalesi 638.522 Euro bedelle NSY firmasında kalmıştır. 13 Mart 2007 tarihinde yapılan imza töreni ile DOĞA VE KÜLTÜR KÖYÜ yapımı süreci resmen başlamıştır.

Projenin devamında şu an mevcut bulunan  İnebolu Evi, Tosya Bağ Evi, Serender, Cide Ahşap Camii, Azdavay Evi, Kuleli Konak, Su Değirmeni, Daday Ahır ve Ağıl yapılarına  ek olarak restaurant ve kafeterya olarak kullanılacak olan Taş Konak, gölet, kısmi araç yolu ve ara bağlantıları sağlayacak olan yaya yolları, çevre düzenlemesi, taş çevre duvarı, elektrik, su, kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları uygulama sürecinde yapılacak olanlardır

 

Ana Sayfa
Copyright © 2009 Tüm Hakları Saklıdır. www.kastamonuozelidare.gov.tr